Espressofriend Blog

คงจะเป็นที่ทราบ ๆ กันดีว่า คุณภาพกาแฟที่ดีแต่ล่ะถ้วยนั้นมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายขั้นตอน ซึ่งในที่นี่เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คน อาจจะนึกไม่ถึง และไม่เคยให้ความสำคัญมาก่อน ซื่งในที่นี้ก็คือ ขั้นตอนการบำรุงดูแล รักษาเครื่องชง และ เครื่องบดกาแฟ นั่นเอง เนื่องจากในตัวเมล็ดกาแฟคั่วนั้นจะมี น้ำมันอยู่ทั้งภายในและภายนอกเมล็ดกาแฟ และ ถ้ายิ่งคั่วเข้มมากเท่าใด น้ำมันก็จะยิ่งออกมาเคลือบเมล็ดมากขึ้น และทุกครั้งที่บดกาแฟนั้น น้ำมันส่วนหนึ่งก็จะไปติดอยู่ตามเครื่องบดกาแฟ และ ตามติดมาที่ภายในระบบ...

©  Copyright 2012 Espressofriend. All Rights Reserved.
^ Back to Top